Belgelerimiz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C Sağlık Bakanlığı

Radyoloji Ruhsatı

T.C Sağlık Bakanlığı

Mikrobiyoloji Ruhsatı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C Sağlık Bakanlığı

Radyoloji Mesul Müdür Belgesi

T.C Sağlık Bakanlığı

Mikrobiyoloji Mesul Müdür Belgesi

 

 

 

 

 

 

 

TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu)

Röntgen Lisans Belgesi

TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu)

Mammografi  Lisans Belgesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu)

Mobil Röntgen Lisans Belgesi

 

 

Tıbbi Atık Sözleşmesi