Yerinde Kan ve Numune Alma

I Bu uygulamada; Çalışanlara özel Yerinde Kan ve Numune Alma ile Laboratuvar Hizmeti sunulmaktadır.

.

İşyeri çalışanlarına yönelik ister özel sağlık sigortalı olsun, ister olmasın Laboratuvar tetkikleri için işyerlerine Mobil Sağlık araçları ve sağlık ekibi  gönderilip yerinde kan

alma ve diğer  uygulamalar yapılmaktadır.  Ancak çalışanlar ve yakınları özel sağlık sigortasına sahipse  Laboratuvar ve Görüntüleme hizmetleri için  yapılacak her

işlemde %20 veya % 30 sigortalı katılım payı alınmadan ihtiyaçlarını yerinde hizmet anlayışı ile ayağa getirilmektedir. Bu hizmetlerimiz sayesinde kurum için iş-iş gücü

ve zaman kaybının önüne geçilmesi sağlanmakta olup, daha az maliyet ile Hasar Prim oranlarında düşüş sağlanmakta ayrıca çalışanlara ve onların yakınlarına V.I.P hizmet

sağlanmış olmaktadır.