Periyodik Sağlık Taramaları

Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak yasal sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir. Kurumumuza ait  Lisans Belgeli ve ruhsatlı  teknolojinin son ürünü olan cihazlarımızın bulunduğu gezici sağlık araçlarımızla “Mobil Sağlık “ olarak periyodik sağlık hizmetlerini işyerlerinde vermekteyiz.

.

Periyodik Sağlık Taramalarında Hangi Hizmetleri Veriyoruz?

Laboratuvar Tetkikleri

Laboratuvar inceleme uygulamaları pek çok hastalığın tanı ve tedavisinde hayati konumdadır. Özellikle endüstriyel alanlarda kullanılan maddelere maruziyetler sağlığımızda önemli etkiler oluşturmaktadır. Bu nedenle işçi sağlığı uygulamalarında bu maddelere maruziyetlerden  oluşabilecek yan etki ve zararları takip etmede  laboratuvar çalışmalarının önemi ortaya çıkmaktadır. İşçi sağlığı uygulamalarında genel olarak kullanılan ve teknolojinin son ürünleri olan sistemleri bünyesinde bulunduran laboratuvarımızda  yapmakta olduğumuz tetkikler pek çok hastalığın tanı ve tedavisinde önemli yer tutmaktadır.

Portör Taraması

Portör taraması testi grup bir test olup, Boğaz Kültürü–Burun Kültürü-Gaita Kültürü -Gaita Mikroskobisi ve Akciğer Grafisi tetkiklerinden oluşmaktadır. Alınan numunelerin kültür ekimleri yapılır. Ayrıca Gaitanın mikroskobik incelenmesi Mikrobiyoloji Uzmanı tarafından yapılmakta olup ve yine diğer tetkiklerle birlikte mikrobiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilerek raporlandırılır. Radyoloji Uzmanı tarafından raporlandırılmış akciğer grafisi ile birlikte mikrobiyoloji uzmanı tarafından raporlandırılmış bu grup testlerin yasal geçerliliğinin olması için kurumumuzun bağlı bulunduğu Sağlık Grup Başkanlığından onay alınır.

Akciğer Grafisi

Periyodik İşçi Sağlığı taramalarında kullanılan akciğer filmleri Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) normlarına göre  olmalıdır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) lisanslı olan araçlarımızda çekilen akciğer grafileri  röntgen teknisyenimiz tarafından çekilir. Radyoloji uzmanımız tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır.

Odyometre

Gürültülü ortamlarda çalışılması sonucu oluşabilecek işitme kaybının tespiti amacıyla işitme testi (odyometre) uygulanır. Mobil sağlık tarama aracımızda işitme testi, uygun ses izolasyonu yapılmış özel odyo kabininde yapılmaktadır.Testlerimiz odyometristlerimiz tarafından yapılmakta, Kulak Burun Boğaz Uzmanı tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır.

Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

İş yerinde gaz, toz, duman ve kimyasallara maruz kalınması sonucu solunum yolları ve akciğer hastalıklarına yakalanma riskinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanır. SFT çalışanların solunum fonksiyonlarını ve kapasitelerini ölçmeye yarayan testtir. Bu test  SFT eğitim sertifikalı personel  tarafından yapılmakta, Göğüs Hastalıkları Uzmanı tarafından değerlendirilip raporlandırılmaktadır.

Elektrokardiyografi  (EKG)

Kalbin elektriksel aktivitesini (kalbin ritmini, frekansını, kalp atışlarının ritmini) kaydeden bir muayene yöntemidir. Elektrokardiyografi(EKG), cihazımız 12 Kanallı ve yorumlu olup özellikleri bakımından taşınabilir EKG cihazları içinde en üst sırada yer almaktadır. Yetkin personel tarafından çekilen EKG raporları Kardiyoloji uzmanımızın tarafından değerlendirilir.

Göz Taraması

Görme kusurlarına bağlı kazaların engellenmesi ve buna bağlı yaralanmaların en alt düzeye inmesi için Mobil Sağlık Tarama Aracımızda, teknisyenli veya  doktorlu göz muayeneleri yapılmaktadır.

  • Göz tansiyonu ölçümü
  • Renk körlüğü tespiti
  • Astigmat ölçümü
  • Göz dibi muayenesi

Koruyucu Aşı Uygulamaları

Tetanoz aşısı, Hepatit aşısı ve Grip aşısı uygulamaları  mobil sağlık tarama araclarımızda soğuk zincir kuralları gözetilerek, yetkili personel tarafından yapılmaktadır.