Çocuk (Platinium)

Çocuk Check-up Paneli 

ANEMİ ve KAN HASTALIKLARI

Hemogram

Kandaki hücrelerin nitelik ve nicelik değerlendirilmesi

Sedimantasyon

Kanda bulunan alyuvar hücrelerinin çökme hızı

Demir

Anemi ve demir eksikliği saptanmasında önemlidir

Demir Bağlama Kapasitesi

Anemi ve demir eksikliği saptanmasında önemlidir

Formül Lökosit

Akyuvarları oluşturan hücrelerin incelenmesi

DİABET ARAŞTIRMASI

Açlık Kan Şekeri

Şeker hastalığının araştırılmasında kullanılır

KARACİĞER ve HEPATİT B-C

SGOT

( Karaciğer Enzimi) Karaciğer hastalıklarında, hepatitte artan bir enzim

SGPT

( Karaciğer Enzimi) Karaciğer de bulununan bu enzim , yıkım olunca artar

GGT

( Karaciğer Enzimi) Alkol ve ilaçların toksik etkisini ölçmede kullanılır

T.Bilirubin

Kan hücrelerinin yıkılması ile oluşur. Yükselmesi durumunda hepatit oluşabilir.

D.Bilirubin

Karaciğer ve hepatit için önemlidir.

İnd. Bilirubin

Karaciğer için önemlidir. Suda çözünmez, albumine bağlı bulunur

Hbs Ag

Hepatit B virüsünün varlığını ölçen bir test

Anti HCV

Hepatit C virüsünün varlığını ölçen testtir.

KALP HASTALIKLARI ve KAN YAĞLARI

Total Kolesterol

Kandaki yağ miktarı

Trigliserid

Kandaki yağ miktarı (Vücut hücrelerinde yağlar trigliserid formatında depolanır)

HDL Kolesterol

Kalp dostu kolesterol

LDL Kolesterol

Kalbe zararlı kolesterol

VLDL Kolesterol

Çok Düşük yoğunluklu yağ miktarı

Total Lipid

Kandaki lipidlerin toplamıdır.

HDL Dışı Kolesterol

Trigliseridden zengin lipoprotein miktarı.

T.Kolesterol / HDL Kolesterol

Kolesterol Risk Hesaplaması

hCRP

İltihaba yönelik araştırma testi

BÖBREKLER ve İDRAR 

Üre

Böbrek Fonksiyon Testi

Kreatinin

Böbrek Fonksiyon Testi

Tam İdrar Tahlili

Böbrekler, mesane, idrar yolları hastalıkları araştırması

ROMATİZMAL HASTALIKLAR

ASO

A grubu bir streptokok enfeksiyonu ve Romatizmal Hastalıklar için bakılan test.

CRP

İltihaba yönelik araştırma testi

RF

Romatoid etkenini ve Romatoid artrit tanısı için yapılan bir kan testidir.

Sedimantasyon

İltihaba yönelik kan çökme hızı

TROİD HAS. ARAŞTIRMASI

sTSH

Guatr, metabolizma hast. Araştırması (Hipertroidi? Hipotroidi? Hashimato? v.s)

BARSAK HAST. ARAŞTIRMASI

Gaitada Gizli Kan

Barsak Hastalıkları Araştırması

Gaitada Parazit İnceleme

Barsak Hastalıkları Araştırması

ALLERJİ 

Total IgE

Allerji varlığının tespiti

MİKROBİYOLOJİK TARAMA

Boğaz Kültür Antibiyogram

Boğazdaki patojenleri belirlemeye yönelik bir testtir.

Burun Kültür Antibiyogram

Burundaki patojenleri belirlemeye yönelik bir testtir.

Gaita Kültür Antibiyogram

Gaitadaki patojenleri belirlemeye yönelik bir testtir.