Çocuk (Standart)

Çocuk Check-up Paneli

ANEMİ ve KAN HASTALIKLARI

Hemogram

Kandaki hücrelerin nitelik ve nicelik değerlendirilmesi

Sedimantasyon

Kanda bulunan alyuvar hücrelerinin çökme hızı

Demir

Anemi ve demir eksikliği saptanmasında önemlidir

DİABET ARAŞTIRMASI

Açlık Kan Şekeri

Şeker hastalığının araştırılmasında kullanılır

KARACİĞER ENZİMLERİ

SGOT

( Karaciğer Enzimi) Karaciğer hastalıklarında, hepatitte artan bir enzim

SGPT

( Karaciğer Enzimi) Karaciğer de bulununan bu enzim , yıkım olunca artar

GGT

( Karaciğer Enzimi) Alkol ve ilaçların toksik etkisini ölçmede kullanılır

KAN YAĞLARI

Total Kolesterol

Kandaki yağ miktarı

Trigliserid

Kandaki yağ miktarı (Vücut hücrelerinde yağlar trigliserid formatında depolanır)

HDL Kolesterol

Kalp dostu kolesterol

LDL Kolesterol

Kalbe zararlı kolesterol

VLDL Kolesterol

Çok Düşük yoğunluklu yağ miktarı

BÖBREKLER ve İDRAR

Üre

Böbrek Fonksiyon Testi

Tam İdrar Tahlili

Böbrekler, mesane, idrar yolları hastalıkları araştırması

BARSAK HAST. ARAŞTIRMASI

Gaitada Parazit İnceleme

Barsak Hastalıkları Araştırması