40 yaş altı (Kadın/Standart)

40 yaş altı Panel

ANEMİ ve KAN HASTALIKLARI

Hemogram

Kandaki hücrelerin nitelik ve nicelik değerlendirilmesi

Sedimantasyon

Kanda bulunan alyuvar hücrelerinin çökme hızı

Demir

Anemi ve demir eksikliği saptanmasında önemlidir

DİABET ARAŞTIRMASI

Açlık Kan Şekeri

Şeker hastalığının araştırılmasında kullanılır

KARACİĞER ve HEPATİT B

SGOT

( Karaciğer Enzimi) Karaciğer hastalıklarında, hepatitte artan bir enzim

SGPT

( Karaciğer Enzimi) Karaciğer de bulununan bu enzim , yıkım olunca artar

GGT

( Karaciğer Enzimi) Alkol ve ilaçların toksik etkisini ölçmede kullanılır

HBs Ag

Hepatit B virüsünün varlığını ölçen bir test

KALP HASTALIKLARI ve KAN YAĞLARI

Total Kolesterol

Kandaki yağ miktarı

Trigliserid

Kandaki yağ miktarı (Vücut hücrelerinde yağlar trigliserid formatında depolanır)

HDL Kolesterol

Kalp dostu kolesterol

LDL Kolesterol

Kalbe zararlı kolesterol

VLDL Kolesterol

Çok Düşük yoğunluklu yağ miktarı

Total Lipid

Kandaki lipidlerin toplamıdır.

HDL Dışı Kolesterol

Trigliseridden zengin lipoprotein miktarı.

T.Kolesterol / HDL Kolesterol

Kolesterol Risk Hesaplaması

BÖBREKLER ve İDRAR

Üre

Böbrek Fonksiyon Testi

Kreatinin

Böbrek Fonksiyon Testi

Tam İdrar Tahlili

Böbrekler, mesane, idrar yolları hastalıkları araştırması

TROİD HASTALIKLARI ARAŞTIRMASI

sTSH

Guatr, metabolizma hast. Araştırması (Hipertroidi? Hipotroidi? Hashimato? v.s)

KANSER ARAŞTIRMASI

CEA

Genel Tümör Tanımlayıcı

KALP ELEKTROSU

Elektrokardiyografi  (EKG)

Kalp ritmini, frekanslarını ve elektriksel aktivitesini ölçme

AKCİĞER HAST. (KOAH) ARAŞTIRMASI

Akciğer Grafisi (AKC)

Akciğerlere yönelik yapılan görüntüleme işlemleri

Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

 Akciğerlere yönelik hava yollarını ve Kronik Obstrüktif Akc.  Hast. için bakılan test

İŞİTME KAYBI ARAŞTIRMASI

Odiometre (İşitme Testi)

İşitme kaybı için yapılan ölçüm