40 yaş üstü (Kadın/Gold)

40 yaş üstü Panel

ANEMİ ve KAN HASTALIKLARI

Hemogram

Kandaki hücrelerin nitelik ve nicelik değerlendirilmesi

Sedimantasyon

Kanda bulunan alyuvar hücrelerinin çökme hızı

Demir

Anemi ve demir eksikliği saptanmasında önemlidir

Demir Bağlama Kapasitesi

Anemi ve demir eksikliği saptanmasında önemlidir

Formül Lökosit

Akyuvarları oluşturan hücrelerin incelenmesi

Ferritin

Anemi ve demir eksikliği saptanmasında önemlidir

DİABET ARAŞTIRMASI

Açlık Kan Şekeri

Şeker hastalığının araştırılmasında kullanılır

Hemoglobin A1C

Son üç aylık şeker seyrini ölçen test

KARACİĞER ve HEPATİT B-C

SGOT

( Karaciğer Enzimi) Karaciğer hastalıklarında, hepatitte artan bir enzim

SGPT

( Karaciğer Enzimi) Karaciğer de bulununan bu enzim , yıkım olunca artar

GGT

( Karaciğer Enzimi) Alkol ve ilaçların toksik etkisini ölçmede kullanılır

T.Bilirubin

Kan hücrelerinin yıkılması ile oluşur. Yükselmesi durumunda hepatit oluşabilir.

D.Bilirubin

Karaciğer ve hepatit için önemlidir.

HBs Ag

Hepatit B virüsünün varlığını ölçen bir test

Anti HBS

Hepatit B virüsüne karşı oluşan antikor seviyesi

Anti HCV

Hepatit C virüsünün varlığını ölçen testtir.

KALP HASTALIKLARI ve KAN YAĞLARI

Total Kolesterol

Kandaki yağ miktarı

Trigliserid

Kandaki yağ miktarı (Vücut hücrelerinde yağlar trigliserid formatında depolanır)

HDL Kolesterol

Kalp dostu kolesterol

LDL Kolesterol

Kalbe zararlı kolesterol

VLDL Kolesterol

Çok Düşük yoğunluklu yağ miktarı

Total Lipid

Kandaki lipidlerin toplamıdır.

HDL Dışı Kolesterol

Trigliseridden zengin lipoprotein miktarı.

T.Kolesterol / HDL Kolesterol

Kolesterol Risk Hesaplaması

BÖBREKLER ve İDRAR

Üre

Böbrek Fonksiyon Testi

Kreatinin

Böbrek Fonksiyon Testi

eGFR

Böbreklerin süzme yeterliliği

Tam İdrar Tahlili

Böbrekler, mesane, idrar yolları hastalıkları araştırması

ROMATİZMAL HASTALIKLAR

CRP

İltihaba yönelik araştırma testi

RF

Romatoid etkenini ve Romatoid artrit tanısı için yapılan bir kan testidir.

Sedimantasyon

İltihaba yönelik kan çökme hızı

TROİD HASTALIKLARI ARAŞTIRMASI

Total T4

Guatr, metabolizma hast. Araştırması (Hipertroidi? Hipotroidi? Hashimato? v.s)

sTSH

Guatr, metabolizma hast. Araştırması (Hipertroidi? Hipotroidi? Hashimato? v.s)

BARSAK HAST. ARAŞTIRMASI

Gaitada Parazit İnceleme

Barsak Hastalıkları Araştırması

 ELEKTROLİTLER

Sodyum

Kandaki Elektrolitler ve elementler

Potasyum

 Kandaki Elektrolitler ve elementler

Klor

 Kandaki Elektrolitler ve elementler

Kalsiyum

Kandaki Elektrolitler ve elementler

KANSER ARAŞTIRMASI

CEA

Genel Tümör Tanımlayıcı

KALP ELEKTROSU

Elektrokardiyografi  (EKG)

Kalp ritmini, frekanslarını ve elektriksel aktivitesini ölçme

AKCİĞER HAST. (KOAH) ARAŞTIRMASI

Akciğer Grafisi (AKC)

Akciğerlere yönelik yapılan görüntüleme işlemleri

Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

 Akciğerlere yönelik hava yollarını ve Kronik Obstrüktif Akc.  Hast. için bakılan test

İŞİTME KAYBI ARAŞTIRMASI

Odiometre (İşitme Testi)

İşitme kaybı için yapılan ölçüm

GÖRÜNTÜLEME İŞLEMLERİ

Tüm Batın Ultrasonografisi

(Karaciğer, dalak, safra kesesi, pankreas, koledok, böbrekler, mesane,yumurtalık ve rahim)

Meme Ultrasonografisi (Bilateral)

 Meme Hastalıkları ve Kanser araştırması için

Dijital Mammografi (Bilateral)

 Meme Hastalıkları ve Kanser araştırması için