Dijital Röntgen

Görüntüleme ünitemizde konvansiyonel röntgen cihazı kullanılmaktadır.Konvansiyonel röntgende hastayı geçen x ışınları doğrudan gümüş bromür emülsiyonu taşıyan röntgen filmi üzerine düşürülerek fotografik bir görüntü elde edilir. Bu incelemede iyonizan radyasyon kullanılır.Radyasyon, atomlardan enerji salınmasıdır. Bu salınma elektromanyetik titreşimler şeklinde olursa X ışınları oluşur.Üzerinde görüntü oluşmuş röntgen filmine radyografi veya röntgenogram denir. Radyografi ya incelenecek bölgeden doğrudan X ışını geçirerek (direkt-düz radyografi) veya incelenecek yapının içine veya çevresine kontrast madde verdikten sonra X ışını geçirerek (kontrastlı radyografi) yapılır.

Röntgen İle Hangi Çekimler Yapılabilir?

Röntgen, kemik yapılar, akciğerler, meme, sindirim sistemi ve ürinersistemin incelenmesinde kullanılır.
Düşük doz verilerek yumuşak doku incelemeleri de yapılabilir.

Röntgen Cihazının Özellikleri Nelerdir?

Röntgen cihazı, içerisine film kaseti yerleştirilebilen büyük düz bir masa,masanın üzerinde hareket ettirilebilen X-ray tüpü, masanın uç tarafında ayakta yapılan çekimler (Akciğer grafisi vb.) için kullanılan ve içine film kaseti konulan statif levhası ve çekim dozlarının ayarlandığı kumanda panelinden oluşur.

Röntgen Çekimine Gelirken Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar?

Gebe ve gebelik şüphesi olan durumlarda çekim ertelenmeli veya hasta kendi doktoruna danışmalıdır.
Çekimin yapılacağı bölgeye göre takılar,gözlük veya metal objeler çıkarılmalıdır.
Akciğer veya kemik yapıların çekimi için önceden hazırlık gerekmez.

İVP ve direkt üriner sistem çekimlerinden önce mutlaka randevu alınmalı ve gereken hazırlıklar öğrenilmelidir.