Medhome’ a Gelirken !..

Test sonuçlarının güvenilir, doğru elde edilebilmesinde; numunenin doğru zamanda, uygun şartlarda alınması ve sağlıklı koşullarda laboratuvara iletilmesi ile

birebir ilişkilidir. Bu nedenle testler için örnek verilmeden önce bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

12 Saat Açlık Sonrasında Alınacak Örnekler İle Çalışılması Gereken Testler

Zorunlu durumlar dışında, tüm biyokimyasal testler için örneklerin 12 saatlik açlıktan sonra alınması önerilir.

Gün İçerisinde Salınım Ritmi Olan ve Düzeyi Değişen Hormon Testleri

Özellikle salınım ritmi nedeniyle Kortizol ve ACTH testleri için örnekler mutlaka 08:00-10:00 veya 16:00-18:00 saatleri arasında alınmalıdır. Diğer testler için de referans aralık standardizasyonu ve olası lipeminin test hassasiyetini etkileyebilecek olması nedeniyle örnekler tercihen aç olarak öğleden önce alınmalıdır.

1.Trimester Trizomi Testi

Kan örneği alımı ile ultrason ölçümünün aynı günde yapılması gerekir. İkisi arasında süre farkı 24 saati aşmamalıdır.  Laboratuvara kan vermek için gelirken ultrason ölçüm değerlerinin getirilmesi gereklidir.

Dışkı Mikroskopisi ve Parazitolojik İnceleme

Parazitolojik inceleme için dışkı örneği laboratuvarlarımıza 1 saat içinde ulaştırılmalıdır.
Kıl kurdu incelemesi için selofanbant incelemesi yapılmaktadır. Bu inceleme için gerekli olan selofanbantlı lamlar laboratuvarımızdan temin edilebilir. Sabah yataktan kalkar kalkmaz, tuvalete gitmeden önce selofan bant ile makat bölgesinden örnek alınarak düzgün bir şekilde lam  üzerine yapıştırılmalıdır. Selofan bant preparatıyla birlikte taze dışkı örneği de  1  saat içinde laboratuvarlarımıza ulaştırılmalıdır.

 

İlaç Düzeyi Testleri ( Karbamazepin, Siklosporin , Digoksin , Lityum , Fenitoin, Valproik asit, v.b. )

Doktorunuzun başka bir tavsiyesi ya da talimatı yoksa laboratuvara gelirken o sabah ilaç dozunun alınmaması tercih edilir.

Angiotensin Converting Enzim ( ACE )

Doktorunuzun kontrolü ve bilgisi dahilinde ACE inhibitörü grubundan olan antihipertansif ilaçlar (Kaptopril , Kaptoril , Lopril, v.b. ) örnek alımından önceki 12 saat içinde kullanılmamalıdır.

24 Saatlik İdrarda Yapılan Testler

Vücudumuzda bulunan birçok maddenin metaboliti idrarla atılır. Bu metabolitlerin düzeylerini doğru olarak değerlendirebilmek için öncelikle 24 saatlik idrarın doğru toplanması ve uygun koşullarda laboratuvara ulaştırılması gerekir. Bu amaçla gerekli koruyucu maddeler, idrar toplanmaya başlamadan önce toplama kabına konulmalıdır. Bu koruyucu maddeleri ve uygun toplama kaplarını laboratuvarlarımızdan temin edebilirsiniz.

24 Saatlik İdrar Örneğinin Toplanması

  • Sabah ilk idrar atılarak mesanenin boşaltılması sağlanır.
  • Daha sonrayapılan idrarların tümü hiç dışarı kaçırılmadan 24 saat süresince, idrar toplama kabı içine toplanır. Bu süre içinde toplama kabı serin ve karanlık bir yerde saklanır.
  • Ertesi sabah yapılan ilk idrar da toplama kabına içine alındıktan sonra en kısa sürede laboratuvara ulaştırılır.

Doktorunuzun istediği testler arasında aşağıda listelenmiş olan testler bulunuyorsa koruyucu madde içeren özel toplama kabı ve yapılacak test ile ilgili ayrıntılı bilgi (perhiz, ilaç, v.b.) almak için laboratuvarlarımızla iletişime geçiniz.

Dışkıda Helicobacter Pylori Antijeni Testi (HPSA)

Tedavide kullanılan antibiyotikler, bizmut içeren ilaçlar ve proton pompa inhibitörleri kullanımı test sonucunu etkiler. Bu nedenle bu ilaçlarla yapılan tedavinin bitiminden 2 hafta sonra örnek verilmesi gereklidir.

Özel Diyet Gerektiren Testler

5 – Hidroksiindolasetik Asit ( 5 – HIAA )

24 saatlik idrar örneği toplanmadan 3 gün önce ve örnek toplama süreci boyunca diyet uygulanmalıdır. Bu süre içinde serotonin içeren çikolata, kahve , çay, muz, domates, ceviz , patlıcan, portakal, limon, ananas alınmamalıdır. Aspirin, ağrı kesiciler, hipertansiyon ilaçları ve gualiacol içeren öksürük şuruplarının kullanılmaması önerilir.

 

Okzalik Asit (okzalat) ve Sitrik Asit (sitrat)

İdrar örneği toplanmaya başlamadan 2 gün önce ve toplama sırasında ıspanak, çikolata, domates, çilek, dondurma, pasta, et, tavuk, balık tüketilmemelidir. Askorbik asit ( C vitamini ) ve kalsiyum içeren ilaçlar zorunlu haller dışında alınmamalıdır.

Ön Hazırlık Yapılması Gereken Testler

Spermiogram

Spermiogram  testi yaptırmadan önce 2 – 5 gün arasında cinsel perhiz yapılması gerekmektedir. Dışarıdan getirilecek örneklerin en fazla yarım saat içinde laboratuvara ulaştırılmasına özen gösterilmelidir.