Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

Solunum fonksiyon testleri, göğüs hastalıkları uzmanları veya daha genel bir yaklaşımla akciğer sağlığı ve hastalıkları ile uğraşan hekimlerin en sık başvurduğu tanı yöntemidir. Solunum fonksiyon testleri spirometre denilen cihazlarla yapılır. Solunum fonksiyon testleri çok genel bir yaklaşımla akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarar. Yani bu test ile akciğerlerin alabildiği hava hacmi ve bu havanın akciğere alınması ve verilmesi esnasında yapılan güçlü solunum faaliyeti ile oluşturulan hava akım hızı ölçülebilir. Bu iki parametre birçok hastalığın tanısında son derecede önemli ip uçları vermektedir.

Örneğin; Astım ya da KOAH(Kronik bronşit, amfizem) hastalarında ölçülen akım hızlarında normal sağlıklı bireylere göre azalma olduğu saptanır ve bu azalma oranına göre hastalık tanısı konulabildiği gibi hastalığın ağırlık derecesi de belirlenir. Ayrıca bu hastaların tedavisinin takibinde yapılan solunum fonksiyon testleri ile tedavinin başarısı ve yıllar içerisinde hastalığın seyri somut olarak izlenebilir. Diğer yandan akciğer dokusu içerisinde yer kaplayan lezyonların varlığında ya da akciğer dokusunda harabiyet ile seyreden hastalıkların varlığında, kalp yetersizliği gibi akciğer ödemine neden olan hastalıklarda,akciğerlerin alabildiği maksimum hava hacmi azalır.

Hangi durumlarda solunum fonksiyon testleri yapılır?

* Nefes darlığı, hışıltılı solunum, öksürük varlığında,

* Muayene bulguları ve akciğer grafisine göre kuşkulanılan tanıyı desteklemek amacıyla,

* Göğüse ait doğumsal yada sonradan gelişen deformitelerin solunuma etkisini araştırmak amacıyla,

* Teşhis edilmiş KOAH, astım, kalp yetersizliği ve solunum kaslarını tutan hastalıkların seyrinin ve tedavinin etkinliğinin izlenmesi amacıyla,

* Solunum hastalığı nedeniyle maluliyet değerlendirmesi yapmak amacıyla,

* Akciğer hastalığı yönünden risk taşıyan kişi ve grupların taranması (Örneğin sigara içenler, maden ocaklarında çalışanlar, çalıştığı ortamda zararlı gaz soluyan işçiler ,Tozlu ortamda çalışanlar v.s)

* Genel anestezi ve ameliyata bağlı solunumsal komplikasyon risklerinin önceden belirlenmesi ve riskli hastalarda ameliyat öncesi dönemde gerekli olan tedbirlerin alınmasını   sağlamak amacıyla, solunum fonksiyon testleri yapılmaktadır.

Solunum Fonksiyon Testi (SFT) işlemi

İş yerinde gaz, toz, duman ve kimyasallara maruz kalınması sonucu solunum yolları ve akciğer hastalıklarına yakalanma riskinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanır. SFT çalışanların solunum fonksiyonlarını ve kapasitelerini ölçmeye yarayan testtir. Bu test kardeş kuruluşumuz Medhome Tanı Merkezi’ nin Mobil Sağlık araçlarıyla SFT eğitim sertifikalı personeli tarafından yapılmakta, Göğüs Hastalıkları Uzmanı tarafından değerlendirilip raporlandırılmaktadır.