Çocuk (Gold)

Çocuk Check-up Paneli

ANEMİ ve KAN HASTALIKLARI

Hemogram

Kandaki hücrelerin nitelik ve nicelik değerlendirilmesi

Sedimantasyon

Kanda bulunan alyuvar hücrelerinin çökme hızı

Demir

Anemi ve demir eksikliği saptanmasında önemlidir

Formül Lökosit

Akyuvarları oluşturan hücrelerin incelenmesi

DİABET ARAŞTIRMASI

Açlık Kan Şekeri

Şeker hastalığının araştırılmasında kullanılır

KARACİĞER ve HEPATİT B

SGOT

( Karaciğer Enzimi) Karaciğer hastalıklarında, hepatitte artan bir enzim

SGPT

( Karaciğer Enzimi) Karaciğer de bulununan bu enzim , yıkım olunca artar

GGT

( Karaciğer Enzimi) Alkol ve ilaçların toksik etkisini ölçmede kullanılır

Hbs Ag

Hepatit B virüsünün varlığını ölçen bir test

 KAN YAĞLARI

Total Kolesterol

Kandaki yağ miktarı

Trigliserid

Kandaki yağ miktarı (Vücut hücrelerinde yağlar trigliserid formatında depolanır)

HDL Kolesterol

Kalp dostu kolesterol

LDL Kolesterol

Kalbe zararlı kolesterol

VLDL Kolesterol

Çok Düşük yoğunluklu yağ miktarı

BÖBREKLER ve İDRAR 

Üre

Böbrek Fonksiyon Testi

Kreatinin

Böbrek Fonksiyon Testi

Tam İdrar Tahlili

Böbrekler, mesane, idrar yolları hastalıkları araştırması

ROMATİZMAL HASTALIKLAR

ASO

A grubu bir streptokok enfeksiyonu ve Romatizmal Hastalıklar için bakılan test.

CRP

İltihaba yönelik araştırma testi

RF

Romatoid etkenini ve Romatoid artrit tanısı için yapılan bir kan testidir.

Sedimantasyon

İltihaba yönelik kan çökme hızı

BARSAK HAST. ARAŞTIRMASI

Gaitada Parazit İnceleme

Barsak Hastalıkları Araştırması

MİKROBİYOLOJİK TARAMA

Boğaz Kültür Antibiyogram

Boğazdaki patojenleri belirlemeye yönelik bir testtir.

Burun Kültür Antibiyogram

Burundaki patojenleri belirlemeye yönelik bir testtir.

Gaita Kültür Antibiyogram

Gaitadaki patojenleri belirlemeye yönelik bir testtir.