Kalite Kontrol Sistem Belgelerimiz

Dahil Olunan ve Hedeflenen Kalite Kontrol Sistemleri / Programları

.

SARS-CoV-2 RNA MOTAKK KALİTATİF DIŞ KALİTE (DKK) KONTROL PROGRAMI

MOTAKK programları, klinik laboratuvarlarda viral enfeksiyonlarının tanısında kullanılan moleküler yöntemler için dış kalite kontrol panellerini içeren dış kalite kontrol

programıdır. Medhome Laboratuvar Görüntüleme Merkezi, T.C Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş özel laboratuvarlar için aylık Sars-CoV-2-RNA Kalitatif

Dış Kalite Kontrol Programı sunan MOTAKK’a dahil bir kuruluştur.

.

.

Laboratuvarımızda dünya standartlarına, bilimsel gelişmelere ve kalite kriterlerine uygun çalışmalar yapılmakta olup,  güvenilir sonuçlar verilmesi

amacıyla İç ve Dış Kalite Kontrol Programları uygulanmaktadır. Her gün hastalarımıza ait analizlere başlanmadan önce tüm testler için 2  seviyeli

kontroller ile çalışılmakta (iç kalite kontrol) ve  günlük kalibrasyonlar yapılmaktadır.  Ayrıca laboratuvarımızda testler uluslararası kabul gören

cihaz ve kitlerle standartlara uygun şekilde çalışılmakta ve  üyesi olduğumuz Uluslararası  Dış Kalite Kontrol Programlarından olan  BİORAD EQAS

(External Quality Assurance Services)  denetiminde kalite kontrolleri  yapılarak test sonuçlarımızın güvenilirliği güvence altında tutulmaktadır.

.

.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile hastalarımızın memnuniyetinin artırılmasını öngören

dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir. Kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan

verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler. ISO 9001

Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır.  Bundan dolayı merkezimiz bu sistem için gerekli tüm alt yapısını oluşturmuş, çalışmalarına

başlamış ve belgelendirme aşamasına gelmiştir.

.

.

 Laboratuvarlarda yapılan çalışmaların doğruluğunu sağlayıcı bir ölçme altyapısı, ölçüm güvenilirliği, laboratuvarca yerine getirilen ölçümlerin

izlenebilirliği ve ölçüm çalışmalarının homojenliğinin sağlanması için deney/kalibrasyon laboratuvarlarının akreditasyonu için TÜRKAK tarafından

kullanılan temel doküman, TS EN ISO/IEC 17025 no’lu uluslararası standardtır. Tıbbi laboratuvarların akreditasyonu için ise TS EN ISO 15189- “Tıbbi

Laboratuvarlar – Kalite ve Yeterlilik için özel şartlar Standardı esas alınmaktadır. Ülkemizde, laboratuvarların akreditasyonu gönüllülük esasına

dayanmakta olmasına karşın laboratuvarımız tıbbi laboratuvarların akreditasyonu olan TS EN ISO 15189′ u hedefleri içerisine almış

ve bu konuda çalışmalarına hız vermiştir.