Laboratuvar Tetkikleri

Laboratuvar Hizmetlerimiz

Sağlık alanında moleküler ve hücresel düzeydeki gelişmelere bağlı olarak tanı ve tedavide yeni olanakların ortaya çıkması sonucu, laboratuvar test ve görüntüleme uygulamaları giderek artan bir önem kazanmaktadır. Özellikle endüstriyel alanlarda kullanılan maddelere maruziyetler sağlığımızda önemli etkiler oluşturmaktadır. Bu nedenle işçi sağlığı uygulamalarında bu maddelere maruziyetlerden  oluşabilecek yan etki ve zararları takip etmede  laboratuvar çalışmalarının önemi ortaya çıkmaktadır.

Laboratuvar inceleme ve görüntüleme uygulamaları pek çok hastalığın tanı ve tedavisinde hayati konumdadır. Günümüzde hızla gelişen teknolojiler ve yeni testler sonucunda,erken teşhis, doğru tanı ve etkin bir tedavide, laboratuvar ve görüntüleme hizmetinin önemi daha da artmıştır. Klinik laboratuvar ve görüntüleme hizmetlerinden tanıda ve tedaviye verilen yanıtın izlenmesinde yararlanılır.

 .

İşçi sağlığı uygulamalarında genel olarak kullanılan ve laboratuvarımızda  yapmakta olduğumuz tetkiklerden bazıları;

 Tetkikler

Yöntem

Sedimantasyon(Cihazla bakılır)
Hemogram(18 ve 21 Parametre bakılır.)
SGOT / AST(Otoanalizörle yapılır spektrofotometre kullanılmaz)
SGPT / ALT(Otoanalizörle yapılır spektrofotometre kullanılmaz)
GGT(Otoanalizörle yapılır spektrofotometre kullanılmaz)
Alkalen Fosfataz(Otoanalizörle yapılır spektrofotometre kullanılmaz)
Tam İdrar Tahlili(İdrar analizörü ve mikroskobi ile bakılır)
Üre(Otoanalizörle yapılır spektrofotometre kullanılmaz)
Ürik Asit(Otoanalizörle yapılır spektrofotometre kullanılmaz)
Kreatinin(Otoanalizörle yapılır spektrofotometre kullanılmaz)
eGFR* Böbreklerin süzme yeterliliği
AKŞ(Otoanalizörle yapılır spektrofotometre kullanılmaz)
Total Kolesterol.(Otoanalizörle yapılır spektrofotometre kullanılmaz)
HDL Kolesterol (Ultra)(Çöktürmeli yöntem uygulanmaz, Ultra HDL yapılır.)
LDL Kolesterol(Direkt LDL kiti ile çalışılır, hesapla LDL tespiti yapılmaz
VLDL Kolesterol
HDL Dışı Kolesterol* Trigliseridden zengin lipoprotein seviyesi ölçümü
T.Kol./HDL Kol.Riski* Risk tablosu
Trigliserid(Otoanalizörle yapılır spektrofotometre kullanılmaz)
Hemoglobin A1cHPCL Yöntemi Nycocard ile bakılır
Hs CRP(Nefelometrik çalışma)
Anti HAV Total(Kapalı sistem cihazda bakılır, sonuçlar Kantitatif olarak verilir)
HbsAg(Kapalı sistem cihazda bakılır, sonuçlar Kantitatif olarak verilir)
Anti Hbs(Kapalı sistem cihazda bakılır, sonuçlar Kantitatif olarak verilir)
Anti HCV(Kapalı sistem cihazda bakılır, sonuçlar Kantitatif olarak verilir)
Antı HIV I II Ab(Kapalı sistem cihazda bakılır, sonuçlar Kantitatif olarak verilir)
Total PSA(Kapalı sistem cihazda bakılacak)
Serbest PSA(Kapalı sistem cihazda bakılacak)
CEA(Kapalı sistem cihazda bakılacak)
CA 19-9(Kapalı sistem cihazda bakılacak)
CA 125(Kapalı sistem cihazda bakılacak)
CA 72-4(Kapalı sistem cihazda bakılacak)
Kurşun (Kanda)(Atomik Abb.Sp. İle Bakılacaktır.)
TCA (İdrarda)(Kromatografik yöntem uygulanalır.)
Fenol (İdrarda)(Kromatografik yöntem uygulanalır.)
Karboksihemoglobin(Kromatografik yöntem uygulanalır.)
Korpoporfirin (İdrarda)(Kromatografik yöntem uygulanalır.)
Hippürik AsitSpec. İle bakılır.
BakırAAS ile bakılır.
ÇinkoSpec. İle bakılır.
PorfobilinojenSpec. İle bakılır.
ProtoporfirinSpec. İle bakılır.
Drug ScreenRapi. İle bakılır
ALASpec. İle bakılır.
Anti TPOKapalı sistem cihazda bakılır.
Anti-TgKapalı sistem cihazda bakılır.
Free T3Kapalı sistem cihazda bakılır.
Free T4Kapalı sistem cihazda bakılır.
Total T3Kapalı sistem cihazda bakılır.
Total T4Kapalı sistem cihazda bakılır.
TSHKapalı sistem cihazda bakılır.
Lipoprotein AKapalı sistem cihazda bakılır.
HomosisteinKapalı sistem cihazda bakılır.
Batın USGRadyoloji uzmanı tarafından yapılır.
Troid USGRadyoloji uzmanı tarafından yapılır.
Meme USGRadyoloji uzmanı tarafından yapılır.
Gaita Mikroskobisi2 Besiyer kullanılır.
Gaita Kültürü2 Besiyer kullanılır.
Boğaz Kültürü2 Besiyer kullanılır.
Burun Kültürü2 Besiyer kullanılır.
El Sürüntüsünden Kültür2 Besiyer kullanılır.

* Diğer tetkikler  ve test uygulamaları için kurumumuza danışınız…