Elektrokardiyografi (EKG)

Cilde yapıştırılan elektrotlar aracılığı ile grafik olarak kalbin elektriksel aktivitesini (kalbin ritmini, frekansını, kalp atışlarının ritmini, yayılmasını ve reaksiyonun tekrar yok olması) kaydeden dalga formudur. Elektrokardiyografi(EKG), kalbin kulakçık ve karıncıklarının kasılma ve gevşeme evrelerini, kalbin uyarılması ve uyaranın iletilmesi sırasında ortaya çıkan elektriksel aktiviteyi mili metrik kağıt üzerine yazdırma temeline dayanan bir muayene yöntemidir.

Kalbin elektriksel haritasının resmidir. Elektrokardiyografi (EKG) kalbin çalışma düzenine ilişkin değerli bilgiler verir. Kalpte oluşan elektrik akımları EKG cihazlarıyla saptanabilir. Kalpte bazı özel hücrelerle sinir liflerinden oluşan ve elektrik akımlarını taşıyan bir yol vardır. Buna “ileti sistemi” denir. Kendiliğinden oluşan bir uyan bu ileti sistemi aracılığıyla kısa zamanda kalbin her köşesine ulaşır ve kalp kasının bir bütün olarak kasılmasını sağlar. Kalp, vücudun otonom sinir sisteminden bağımsız olarak çalışabilen tek organıdır.

Uyanlar sağ kulakçıktaki kendi kendine elektrik akımı üreten sinüs-kulakçık düğümünden çıkar; kulakçıkların kasılmasını sağladıktan sonra kulakçık ve karıncık arasındaki bölgede bulunan kulakçık-kanncık düğümüne ulaşır. Oradan His demeti denen iletici lifllerden geçer; His demetinin sağ ve sol karıncıktaki dallarına dağılarak kalbin kas dokusuna (miyokart) ulaşır ve bütün liflerin kasılmasına yol açar.

EKG Nasıl Çekilir?

EKG çekimi için göğüs kafesinin çeşitli yerleriyle el ve ayak bileklerine elektrot denen küçük metal plaklar yerleştirilir. Elektrotların vücuda yapıştırılacağı yerlere elektrik akımını iyi ileten bir jel sürülür. Elektrotlar kalbin toplam elektriksel etkinliğinin belirli bir anda vücudun Çeşitli yerlerindeki yansımasının kaydedilmesini sağlar. Elektrokardiyografik kayıt kalbin elektriksel etkinliğine bağlı olarak oluşan akımların çeşitli elektrot çiftleri (derivasyon) aracılığıyla saptanarak grafik halinde kâğıt üzerine aktarılmasıdır.

Normal bir EKG anormal bir EKG’den kolaylıkla ayırt edilebilir. Hiçbir akımın kaydedilmediği durumlarda aygıt düz bir çizgi Çizer; buna izoelektrik çizgi denir. Sıfır düzeyi olarak kabul edilen bu çizginin üstünde pozitif elektrik yüklü dalgaların, altında ise negatif elektrik yüklü dalgaların kaydı yer alır.

EKG Nasıl  Değerlendirilir?

Kalbin çalışmasındaki iki temel an mevcuttur. Bunlardan biri kalp kasının gevşediği ve kalbe kanın dolduğu diyastol, öbürü de kalp kasının dolan kanı pompalamak üzere kasıldığı sistoldür. Bu iki temel olay birbirini izleyerek kalp atım çevrimini oluşturur. Grafikte oluşan ilk pozitif dalga P dalgasıdır ve kulakçıkların elektriksel olarak uyarıldığını gösterir. Bu küçük dalgayı uyarının kulakçık-kanncık düğümünde beklediği anı temsil eden izoelektrik çizgi izler. Uyarının bu düğümden karıncık kasma iletilmesiyle, başlangıcında küçük bir aşağıya sapma gösterdikten (Q dalgası) sonra dik olarak yükselen R dalgası oluşur. Bu dalga gene dik olarak aşağıya inerek izoelektrik çizginin aluna geçer ve S dalgasını yaparak izoelektrik çizgiye kadar yükselir. Çizgi bir süre düz gittikten sonra T dalgası oluşur; T dalgası kanncıklardaki elektriksel uyarının dinlenme durumuna döndüğünü gösterir. Kaydın S ve T dalgaları arasındaki bölümüne S-T çizgisi denir. Daha sonra yeni bir çevrimin başlamasıyla bütün akımların kaydı aynı biçimde yinelenir. Bazen T dalgasını şekilde gösterilmemiş olan U dalgası İzler. U dalgasını İzleyen izoelektrik çizgi, kalbin elektriksel olarak nötr hale geldiği ve dinlenme, durumunda olduğu süreyi temsil eder.

EKG ne için kullanılır ve Yararları Nelerdir?

Elektrokardiyografi kalbin işlevinin değerlendirilmesinde kudllanılan en önemli yöntemlerden biridir.Doğrudan doğruya kalp kasının kasılma şeklini gösterir. EKG ile kalbin ritim ve iletim bozuklukları belirlenebilir. Kroner yetmezliği veya infarktüs tanısı konulabilir. Kalp duvarlarında kalınlaşma ve kalp boşluklarında genişleme bulguları saptanabilir. Elektronik kalp pilinin işlevleri değerlendirilebilir. Bazı kalp ilaçlarının etkileri, elektrolit dengesizliği ( özellikle serum potasyum eksikliği veya fazlalığı ) Kalp dışı hastalıkların kalbe etkileri araştırılabilir.
EKG başta kalpteki damar hastalıkları ve ileti bozuklukları olmak üzere çeşitli kalp hastalıklarında yararlı bilgiler verir. Kronik koroner yetmezliğinden anjina pektoris ve miyokart enfarktüsüne kadar bütün damar yetmezliklerine ilişkin çok önemli ipuçları sağlar.